Mexico 

Mexico City . San Luis Potosi . Guanajuato . Chiapas

USA

San Diego, Monterrey Bay, Los Angeles , Palm Springs